Измена саобраћаја за време румског вашара

ЈП Дирекција за изградњу Руме обавештава грађане и привредне субјекте о преусмеравању саобраћаја у току вашара. Наиме, у периоду  од  1. у месецу  од 7 сати до 3.  у месецу до 14 сати се ограничава саобраћај постављањем вертикалних запрека, службених лица и одговарајуће сигнализације за преусмеравање саобраћаја у Главној улици од раскрснице са Краљевачком до Привредничке улице и у Привредничкој улици од Главне улице до Корпарске улице.

У периоду од  1. у месецу  од 7 сати до 3. у месецу  до 14 сати се ограничава саобраћај постављањем вертикалних запрека, службених лица и одговарајуће сигнализације за преусмеравање  саобраћаја у Радничкој улици од раскрснице са Главном улицом до раскрснице са Корпарском  улицом.

У периоду од 2.у  месецу  од 7 сати  до 3. у месецу  до 14 сати се ограничава саобраћај постављањем  вертикалних запрека, службених лица и одговарајуће сигнализације за преусмеравање  саобраћаја  у  Главној улици од раскрснице са Краљевачком улицом односно Улицом Аугуста Шеное до раскрснице са Радничком улицом.

У периоду од  2. у месецу  од 7 сати  до 3.  у месецу  до 14 сати се ограничава саобраћај постављањем вертикалних запрека, службених  лица  и одговарајуће сигнализације за преусмеравање саобраћаја  у Улици  15. августа од раскрснице са Улицом Аугуста Шеное до краја насеља и у Улици Књаза Милоша од раскрснице са Главном улицом до Улице  15.августа и Јеленачкој улици од раскрснице са Главном улицом до Улице 15. августа.

About ТВ Фрушка гора