Инђија: Расписани јавни позиви/конкурси за запошљавање у 2018. години

У складу са Акционим планом запошљавања општине Инђија за 2018. годину, председник Општине Инђија и Национална служба за запошљавање, расписале су следеће јавне позиве/конкурсе за учешће послодаваца и незапослених у реализацији програма или мера активне политике запошљавања у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину и то:

-ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

-ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ.

About ТВ Фрушка гора