Исправна вода за пиће у Дивошу

На основу анализа узорака воде које су урађене у Заводу за јавно здравље у Сремској Митровици И Институту за јавно здравље у Новом Саду, вода за пиће у локалном систему водоснабдевања у Дивошу је хигијенски исправна и безбедна за коришћење. Након спроведених процедура везаних за утврђивање квалитета воде и њене здравствене исправности, мештани Дивоша од данас поново имају воду за пиће. Тиме су завршене све активности предузете на решавању проблема водоснабдевања који се јавио крајем 2017. године.

Подсећамо, након што је установљена повећана вредност мутноће воде, изнад граница прописаних Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, мештанима овог села обезбеђена је техничка вода за свакодневну употребу, као и вода за пиће која је стизала из цистерни. Након изградње новог бунара редовно је рађено испирање водоводне мреже, тако да је она сада спремна за дистрибуцију воде за пиће до корисника.

Борислав Бабић, в.д.директора ЈКП Водовод се овом приликом захваљује мештанима на стрпљењу И разумевању, као и свима који су допринели да овај проблем буде решен – радницима   “Водовода”, Граду Сремска Митровица И Месној заједници Дивош.

About ТВ Фрушка гора