Митровачки Водовод на терену у Железничкој улици

Још један велики инфраструктурни пројекат изградње нове саобраћајнице у Сремској Митровици упослио је и раднике ЈКП Водовод. Реч је о Железничкој улици у којој митровачки Водовод изводи радове у складу са динамиком посла других извођача. У току су завршни радови у делу улице од Дома Вoјске до нове кружне раскрснице.

Радови су обухватили реконструкцију једног дела водоводне мреже, у оквиру којег је постављен полиетиленски цевовод пречника 110 милиметара, у дужини од око 300 метара. Истовремено, са друге стране улице, у истој дужини изграђен је нов секундарни вод, као и нова чворна места. У току је реконструкција кућних прикључака.

Завршена је и изградња канализационе мреже са шахтовима и кућним прикључцима. Дужина трасе на којој се одвијао овај посао је такође око 300 метара.

About ТВ Фрушка гора