Скупштина Општине Инђија: Усвојена одлука о Акционом плану запошљавања

Одборници Скупштине Општине Инђија данас су се први пут сатали ове године. За 21-ту седницу предложено је седам тачака дневног реда. Пажња јавности, поред Акционог плана запошљавања, усмерена је и ка Одлуци о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својине.

Кратка, ефикасна и садржајна седница Скупштине општине поставила је темеље за неколико пројеката. Први је подстицај запошљавања, који предвиђа овогодишњи Акциони план – опредељена средства износе 11 милиона динара, а посао треба да добије више од 50 незапослених лица. Поред ангажовања у јавним радовима, општина стимулише сопстевеним средствима послодавце који је ће организовати стручну праксу.

“Национална служба за запошљавање са министарством суфинансираће мере подстицаја запошљавања кроз јавне радове, самозапошљавање и послодавце који запошљавају лица са посебним потребама. Ове године република не учествује у финасирању лица за стручне праксе, тако да је та мера у нашем Акционом плану предвиђена као мера коју ће општина финансирати самостално”, рекао је Драган Јанковић, в.д. директора Агенције за локални економски разјвој Општине Инђија.

Одлука о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини трба да доприносе развоју интезвне пољопрвредене производње, јер је предвиђено давање у закуп на 30 година 200 хектара земљишта у катастарској општине Нови Карловци, при чему годишњи закуп износи скоро 45.000 евра, а изградиће се фарма за узгој приплодних грла товних раса, погон за прераду говеђег меса и објекат за прераду биомасе.

Скупштина општине је усвојила Заклјучак којим се прихвата Иницијатива за подршку пројекта Удружења „Регионални центар у југоисточној Европи за децу са посебним потребама и инвалидна лица“, који ће се изградити у чортановачком атару.

И четврти темељ за развојне пројекте постављен је одлуком која регулише даљу реализацију реконструкције путне саобраћајнице на Иришком венци, која треба да буде основ ефикаснијег развоја туристичких потенцијала Фрушке горе.

About ТВ Фрушка гора