Сремска Митровица: Обезбеђено 200 бесплатних прегледа прскалица и атомизера

Град Сремска Митровица – Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине, кренуо је са акцијом контроле прскалица и орошивача у Сремској Митровици. Тиме је подржан програм контроле машина за заштиту биља који се реализује на републичком нивоу, а спроводи га Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за заштиту биља. Акција контроле прскалица и орошивача је надоградња на недавно завршену акцију прикупљања пестицидног амбалажног отпада, на коју се одазвало много више субјеката у односу на претходне године. Контролу ће вршити митровачка Пољопривредна стручна служба, док је Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица задужена за спровођење кампање о значају ове акције и позитивним ефектима које она доноси. За ову намену издвојено је 2.000.000 динара, чиме је обезбеђено 200 бесплатних прегледа прскалица и атомизера, како би се установила њихова техничка и експлоатациона исправност, те извршила потребна баждарења. Испитивање прскалица, које ће радити обучени контролори, пружиће пољопривредницима могућност да провере своје машине и добију савет како да смање штете од губитака које праве небаждарене машине.

С тим у вези одржана је и конференција за медије у Градској кући у Сремској Митровици на којој су присуствовали Владимир Настовић, начелник Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине, Жарко Сувић – директор Пољопривредне стручне службе Сремска Митровица и Петар Самарџић, директор Агенције за рурални развој. Они су представили вишеструке ефекте ове контроле за крајне кориснике и околину а то су: мања потрошња средстава за заштиту биља, безбедна храна за људску исхрану и животиње, одржива производња и боља конкурентност нашег пољопривредника; чистија животна средина и управљање амбалажним отпадом; мање резидуа, остатака отрова у средствима заштите биља у храни, боља заштита руковаоца средствима за  заштиту биља.

Ова услуга обезбеђује исправност прскалице, бољи проток, притисак и дистрибуцију што доприноси већој безбедности руковаоца, мање остатака отрова, смањење заношења (дрифта) и бољу ефикасност у раду. Предмет контроле су делови за пренос снаге, пумпа, мешач, резервоари, регулатор притиска, цеви и црева, филтери, крила, распрскивачи (дизне) и манометар.

Бесплатне контроле и ремонти вршиће се по митровачким селима, мобилним уређајима, а сви заинтересовани пољопривредници могу да се за ову услугу пријаве путем телефона 064/842-5266 – ПСС Сремска Митровица.

 

About ТВ Фрушка гора