Стара Пазова: Средства ЦЗСР за пројекат

Центар за социјални рад општине Стара Пазова је један од пет Центара који су добили средства на конкурсу покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупно три пројекта које је предложио Центар за социјални рад општине Стара Пазова, за финансирање је прихваћен пројекат усмерен ка превенцији и заштити од насиља у породици – „Имам право на заштиту“. Зац његову реализацију обезбеђено је укупно 1,4 милиона динара.

About ТВ Фрушка гора