Стара Пазова: 3,8 милиона динара за самозапошљавање

Општина Стара Пазова издвојила је 3,8 милиона динара из буџета за реализацију програма и мера запошљавања или самозапошљавања незапослених из категорије теже запошљивих које се спроводе у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање. 2 милиона динара и милион 800 хиљада динара опредељено је за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. Поред тога, буџетом су предвиђена средства за самостално финансирање мере приправници у износу 5,5 милиона динара. Мере заједнички финансирају Општина Стара Пазова и Национална служба за запошљавање.

About ТВ Фрушка гора