У зони школа појачана контрола саобраћаја

Саобраћајна полиција посебну пажњу посвећује безбедности деце, као посебно рањиве категорије учесника у саобраћају, па спроводи и посебне мере на повећању безбедности ученика поводом почетка школске године. Овог месеца, у зависности од распореда часова у школи, сат времена пре почетка првог часа и по завршетку последњег часа, на путевима и улицама у зонама основних и средњих школа спроводи се појачана контрола учесника у саобраћају, која ће бити настављена и касније.

У току септембра и октобра саобраћајни полицајци у сарадњии са школама обавиће планску едукацију ђака првака, пошто деца овог узраста немају довољно искуства, ни знања о безбедном учешћу у саобраћају. Кроз програм ,,Основи безбедности деце“, у основним школама, ђацима 4. и 6. разреда у току школске године држаће се предавања у циљу развијања свести и безбедног понашање деце у саобраћају.

Како истичу представници саобраћајне полиције, возачи су врло обазриви и пажљиви када се возилом крећу на путевима где су присутна деца. Међутим, и поред тога постоји потреба да се унапреди ниво безбедности деце као посебно рањиве категорије учесника у саобраћају и да се перманентно врши контрола поштовања обавеза возача према њима.

About ТВ Фрушка гора