ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица: Дежурства за 12. новембар

Из ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица обавештавају грађане да ће у понедељак, 12. новембра РЈ Градска чистоћа – одвоз смећа радити по устаљеном плану. Такође, радне јединице Хигијена града,  Погребне услуге и Градска пијаца раде по устаљеном плану. 
Понедељак, 12. новембар је нерадни дан за Градско зеленило, Паркинг сервис и администрацију.

About ТВ Фрушка гора