О нама

 

ТВ Фрушка Гора је регионална, са дозволом издатом на 8 година. Новинарске екипе раде на изради информативног и документарног програма, као и производњи едукативних емисија за пољопривреднике, потенцијалне туристе и оне који зарађују бавећи се туризмом као граном привреде.

Циљ којим се оснивач руководио је задовољити потребе за информисањем пољопривредника, јер у Срему више од 60 одсто становништва живи од ове привредне гране. Емисије о ратарству, сточарству, воћарству, повртсрству, као и пчеларству, лову и риболову заузимају важно место у медијској мисији запослених. Пружити информацију и едукацију, једнако је важно. Круна рада је унапређење туристичког и уопште привредног развоја целе регије. Имиџ куће везан је за природу, окружење у којем доминира Фрушка гора, као планина која повезује Срем и чији се обронци по њему простиру. Информативни програм треба да обезбеди информације из сопственог региона.Циљну групу чине пољопривредници, којима су намењене наше аграрне емисије, затим сви они који живе од туризма, заједно са потенцијалним туристима. Старосну структуру наших гледалаца чине људи средњих година, они који живе од свог пољопривредног и туристичког рада. С друге стране су у тој групи и пословни људи из сфере угоститељства, производње вина, већ инфилтрирани у пословним круговима, а по природи посла прате све новости из привреде. Ова медијска кућа, са својим програмским садржајима издвајаће се по промоцији Националног парка Фрушка гора, у чему је прва која је тако нешто себи задала за циљ. Капацитет за бављење пољопривредом је такав да га ово природно окружење готово нигде не ограничава. То је оно што треба у пуном светлу приказати, јер то је наше богатство. Обронци планина с једне и сремска равница с друге стране. Та иста планина повезује равни Срем. Спушта се низ њега чинећи га јединственим и пуним привредног потенцијала, пре свега у пољопривреди, са посебним акцентом на туризму.

106 37 11 156 157 158

About the Author