Програмска шема

ПОНЕДЕЉАК

 

00.00      АБС шоу

00.30      Војвођански бизнис

01.00      Отворени студио

01.30      Вино и виноградарство

02.00      У селу живим, у селу радим

02.30      Војвођанска догађања на знаковном језику

03.00      Музички интермецо

03.15      Златни виклер серија

03.30      Војвођански школски весник

04.00      Војвођанска активизација

04.30      Неке важне ствари

05.00      АБС шоу

05.30      Војвођански бизнис

06.00      Отворени студио

06.30      Вино и виноградарство

06.55      МАРКЕТИНГ

07.00      Да питамо

07.15      Репортажа

07.30      Превентивом до здравља

07.55      МАРКЕТИНГ

08.00      Војвођанска догађања

08.30      Фрушком гором

08.55      МАРКЕТИНГ

09.00      Балканорама

09.30      Еко Војводина

09.55      МАРКЕТИНГ

10.00      У селу живим, у селу радим

10.30      Војвођанска догађања

10.55      МАРКЕТИНГ

11.00      Неке важне ствари

11.30      Словаци у Срему

11.55      МАРКЕТИНГ

12.00      Златна равница

12.30      Отворени студио

12.55      МАРКЕТИНГ

13.00      Општина Рума – Општина развоја

13.55      МАРКЕТИНГ

14.00      Више од спорта

14.55      МАРКЕТИНГ

15.00      Војвођанска догађања на знаковном језику

15.30      МАРКЕТИНГ

15.35      Репортажа

15.45      Златни виклер серија

15.55      МАРКЕТИНГ

16.00      Фрушкогорске вести

16.25      МАРКЕТИНГ

16.30      Ауто Спринт

16.55      МАРКЕТИНГ

17.00      Ауто Спринт – наставак

17.25      МАРКЕТИНГ

17.30      Вино и виноградарство

17.55      МАРКЕТИНГ

18.00      Фрушкогорске вести

18.25      МАРКЕТИНГ

18.30      Војвођанска догађања

18.55      МАРКЕТИНГ

19.00      Инђија – мој град

19.30      Србија коју волим

19.55      МАРКЕТИНГ

20.00      Отворени студио

20.30      Еко Војводина

20.55      МАРКЕТИНГ

21.00      У селу живим, у селу радим

21.30      Да питамо

21.55      МАРКЕТИНГ

22.00      Фрушкогорске вести

22.15      Репортажа

22.30      Зум

22.55      МАРКЕТИНГ

23.00      Превентивом до здравља

23.30      Војвођанска догађања на знаковном језику

 

 

УТОРАК

 

00.00      Фрушком гором

00.30      Балканорама

01.00      Стара Пазова- Туризам и потенцијали

01.30      Еко Војводина

02.00      Фрушкогорске вести

02.30      Војвођанска догађања

03.00      Музички интермецо

03.15      Златни виклер серија

03.30      Зум

04.00      Превентивом до здравља

04.30      Војвођанска догађања на знаковном језику

05.00      Фрушком гором

05.30      Балканорама

06.00      Стара Пазова- Туризам и потенцијали

06.30      Еко Војводина

06.55      МАРКЕТИНГ

07.00      Фрушкогорске вести

07.15      Репортажа

07.30      Златна равница

07.55      МАРКЕТИНГ

08.00      Војвођанска догађања

08.30      АБС шоу

08.55      МАРКЕТИНГ

09.00      Неке важне ствари

09.30      Еко Војводина

09.55      МАРКЕТИНГ

10.00      Превентивом до здравља

10.30      Војвођанска догађања

10.55      МАРКЕТИНГ

11.00      Пет френдли

11.30      Отворени студио

11.55      МАРКЕТИНГ

12.00      Словаци у Старој Пазови

12.30      Војвођански школски весник

12.55      МАРКЕТИНГ

13.00      Балканорама

13.30      Фрушком гором

13.55      МАРКЕТИНГ

14.00      Србија коју волим

14.30      Да питамо

14.55      МАРКЕТИНГ

15.00      Мирис мора

15.30      МАРКЕТИНГ

15.35      Репортажа

15.45      Златни виклер серија

15.55      МАРКЕТИНГ

16.00      Фрушкогорске вести

16.25      МАРКЕТИНГ

16.30      Еко Војводина

16.55      МАРКЕТИНГ

17.00      Спортиком

17.25      МАРКЕТИНГ

17.30      Војвођански бизнис

17.55      МАРКЕТИНГ

18.00      Фрушкогорске вести

18.25      МАРКЕТИНГ

18.30      Војвођанска догађања

18.55      МАРКЕТИНГ

19.00      Стара Пазова – туризам и потенцијали

19.30      Еко Војводина

19.55      МАРКЕТИНГ

20.00      Отворени студио

20.30      Репортажа

20.55      МАРКЕТИНГ

21.00      У селу живим, у селу радим

21.30      Превентивом до здравља

21.55      МАРКЕТИНГ

22.00      Фрушкогорске вести

22.15      Репортажа

22.30      Фрушком гором

22.55      МАРКЕТИНГ

23.00      Спортиком

23.30      Да питамо

 

 

СРЕДА

 

00.00      Еко Војводина

00.30      Отворени студио

01.00      Инђија – мој град

01.30      Словаци у Срему

02.00      Фрушкогорске вести

02.30      Војвођанска догађања

03.00      Музички интермецо

03.15      Златни виклер серија

03.30      Фрушком гором

04.00      Спортиком

04.30      Да питамо

05.00      Еко Војводина

05.30      Отворени студио

06.00      Инђија – мој град

06.30      Словаци у Срему

06.55      МАРКЕТИНГ

07.00      Фрушкогорске вести

07.15      Репортажа

07.30      Србија коју волим

07.55      МАРКЕТИНГ

08.00      Војвођанска догађања

08.30      Војвођански бизнис

08.55      МАРКЕТИНГ

09.00      Ауто Спринт

09.55      МАРКЕТИНГ

10.00      Отворени студио

10.30      Војвођанска догађања

10.55      МАРКЕТИНГ

11.00      У селу живим, у селу радим

11.30      Инђија – мој град

11.55      МАРКЕТИНГ

12.00      Вино и виноградарство

12.30      Репортажа

12.55      МАРКЕТИНГ

13.00      Фрушком гором

13.30      Да питамо

13.55      МАРКЕТИНГ

14.00      Спортиком

14.30      Атлас

14.55      МАРКЕТИНГ

15.00      АБС шоу

15.30      МАРКЕТИНГ

15.35      Репортажа

15.45      Златни виклер серија

15.55      МАРКЕТИНГ

16.00      Фрушкогорске вести

16.25      МАРКЕТИНГ

16.30      Еко Војводина

16.55      МАРКЕТИНГ

17.00      Зум

17.25      МАРКЕТИНГ

17.30      Војвођанска активизација

17.55      МАРКЕТИНГ

18.00      Фрушкогорске вести

18.25      МАРКЕТИНГ

18.30      Војвођанска догађања

18.55      МАРКЕТИНГ

19.00      Фрушком гором

19.15      Општина Рума – Општина развоја

19.55      МАРКЕТИНГ

20.00      Србија коју волим

20.30      Словаци у Старој Пазови

20.55      МАРКЕТИНГ

21.00      Спортиком

21.30      Неке важне ствари

21.55      МАРКЕТИНГ

22.00      Фрушкогорске вести

22.15      Репортажа

22.30      АБС шоу

22.55      МАРКЕТИНГ

23.00      Стара Пазова- Туризам и потенцијали

23.30      Вино и виноградарство

 

 

ЧЕТВРТАК

 

00.00      Војвођанска активизација

00.30      Зум

01.00      Мирис мора

01.30      Војвођански школски весник

02.00      Фрушкогорске вести

02.30      Војвођанска догађања

03.00      Музички интермецо

03.15      Златни виклер серија

03.30      АБС шоу

04.00      Стара Пазова- Туризам и потенцијали

04.30      Вино и виноградарство

05.00      Војвођанска активизација

05.30      Зум

06.00      Мирис мора

06.30      Војвођански школски весник

06.55      МАРКЕТИНГ

07.00      Фрушкогорске вести

07.15      Репортажа

07.30      Отворени студио

07.55      МАРКЕТИНГ

08.00      Војвођанска догађања

08.30      Фрушком гором

08.55      МАРКЕТИНГ

09.00      Србија коју волим

09.30      Пет френдли

09.55      МАРКЕТИНГ

10.00      Зум

10.30      Војвођанска догађања

10.55      МАРКЕТИНГ

11.00      Репортажа

11.30      Стара Пазова- Туризам и потенцијали

11.55      МАРКЕТИНГ

12.00      Војвођански бизнис

12.30      У селу живим, у селу радим

12.55      МАРКЕТИНГ

13.00      Војвођанска активизација

13.30      Да питамо

13.55      МАРКЕТИНГ

14.00      Спортиком

14.30      Пет френдли

14.55      МАРКЕТИНГ

15.00      Фрушком гором

15.30      МАРКЕТИНГ

15.35      Репортажа

15.45      Златни виклер серија

15.55      МАРКЕТИНГ

16.00      Фрушкогорске вести

16.25      МАРКЕТИНГ

16.30      Балканорама

16.55      МАРКЕТИНГ

17.00      Еко Војводина

17.25      МАРКЕТИНГ

17.30      Војвођански школски весник

17.55      МАРКЕТИНГ

18.00      Фрушкогорске вести

18.25      МАРКЕТИНГ

18.30      Војвођанска догађања

18.55      МАРКЕТИНГ

19.00      Отворени студио

19.30      Вино и виноградарство

19.55      МАРКЕТИНГ

20.00      У селу живим, у селу радим

20.30      Словаци у Срему

20.55      МАРКЕТИНГ

21.00      Еко Војводина

21.30      Зум

21.55      МАРКЕТИНГ

22.00      Фрушкогорске вести

22.15      Репортажа

22.30      Балканорама

22.55      МАРКЕТИНГ

23.00      Атлас

23.30      Фрушком гором

 

 

ПЕТАК

 

00.00      Златна равница

00.30      Пет френдли

01.00      Општина Рума – Општина развоја

02.00      Фрушкогорске вести

02.30      Војвођанска догађања

03.00      Музички интермецо

03.15      Златни виклер серија

03.30      Балканорама

04.00      Атлас

04.30      Фрушком гором

05.00      Златна равница

05.30      Пет френдли

06.00      Општина Рума – Општина развоја

06.55      МАРКЕТИНГ

07.00      Фрушкогорске вести

07.15      Репортажа

07.30      Зум

07.55      МАРКЕТИНГ

08.00      Војвођанска догађања

08.30      Отворени студио

08.55      МАРКЕТИНГ

09.00      Војвођански школски весник

09.30      Еко Војводина

09.55      МАРКЕТИНГ

10.00      Фрушком гором

10.30      Војвођанска догађања

10.55      МАРКЕТИНГ

11.00      Србија коју волим

11.30      Словаци у Старој Пазови

11.55      МАРКЕТИНГ

12.00      Више од спорта

12.55      МАРКЕТИНГ

13.00      Војвођанска активизација

13.30      Вино и виноградарство

13.55      МАРКЕТИНГ

14.00      Мирис мора

14.30      У селу живим, у селу радим

14.55      МАРКЕТИНГ

15.00      Балканорама

15.30      МАРКЕТИНГ

15.35      Репортажа

15.45      Златни виклер серија

15.55      МАРКЕТИНГ

16.00      Фрушкогорске вести

16.25      МАРКЕТИНГ

16.30      Пет френдли

16.55      МАРКЕТИНГ

17.00      Превентивом до здравља

17.25      МАРКЕТИНГ

17.30      Да питамо

17.55      МАРКЕТИНГ

18.00      Фрушкогорске вести

18.25      МАРКЕТИНГ

18.30      Војвођанска догађања

18.55      МАРКЕТИНГ

19.00      Војвођанска активизација

19.30      Отворени студио

19.55      МАРКЕТИНГ

20.00      Репортажа

20.30      Фрушком гором

20.55      МАРКЕТИНГ

21.00      Еко Војводина

21.30      Балканорама

21.55      МАРКЕТИНГ

22.00      Фрушкогорске вести

22.15      Репортажа

22.30      Више од спорта

22.55      МАРКЕТИНГ

23.00      Више од спорта   – наставак

23.30      АБС шоу

 

 

СУБОТА

 

00.00      Отворени студио

00.30      Еко Војводина

01.00      Словаци у Срему

01.30      У селу живим, у селу радим

02.00      Фрушкогорске вести

02.30      Војвођанска догађања

03.00      Музички интермецо

03.15      Златни виклер серија

03.30      Више од спорта

04.30      АБС шоу

05.00      Отворени студио

05.30      Еко Војводина

06.00      Словаци у Срему

06.30      У селу живим, у селу радим

06.55      МАРКЕТИНГ

07.00      Фрушкогорске вести

07.15      Репортажа

07.30      Неке важне ствари

07.55      МАРКЕТИНГ

08.00      Војвођанска догађања

08.30      Фрушком гором

08.55      МАРКЕТИНГ

09.00      Да питамо

09.30      Атлас

09.55      РЕКЛАМЕ

10.00      Општина Рума – Општина развоја

10.55      МАРКЕТИНГ

11.00      Војвођанска активизација

11.30      У селу живим, у селу радим

11.55      РЕКЛАМЕ

12.00      Зум

12.30      Отворени студио

12.55      МАРКЕТИНГ

13.00      Превентивом до здравља

13.30      АБС шоу

13.55      МАРКЕТИНГ

14.00      Балканорама

14.30      Војвођански бизнис

14.55      МАРКЕТИНГ

15.00      Еко Војводина

15.30      МАРКЕТИНГ

15.35      Репортажа

15.45      Златни виклер серија

15.55      МАРКЕТИНГ

16.00      Фрушкогорске вести

16.25      МАРКЕТИНГ

16.30      Мирис мора

16.55      МАРКЕТИНГ

17.00      Више од спорта

17.25      МАРКЕТИНГ

17.30      Више од спорта -наставак

17.55      МАРКЕТИНГ

18.00      Фрушкогорске вести

18.25      МАРКЕТИНГ

18.30      Војвођанска догађања на знаковном језику

18.55      МАРКЕТИНГ

19.00      Словаци у Старој Пазови

19.30      Војвођански школски весник

19.55      МАРКЕТИНГ

20.00      Инђија – мој град

20.30      Фрушком гором

20.55      МАРКЕТИНГ

21.00      Отворени студио

21.30      Стара Пазова- Туризам и потенцијали

21.55      РЕКЛАМЕ

22.00      Фрушкогорске вести

22.15      Репортажа

22.30      Општина Рума – Општина развоја

22.55      МАРКЕТИНГ

23.00      Превентивом до здравља

23.30      Србија коју волим

 

 

НЕДЕЉА

 

00.00      Неке важне ствари

00.30      Мирис мора

01.00      Атлас

01.30      Зум

02.00      Фрушкогорске вести

02.30      Војвођанска догађања на знаковном језику

03.00      Музички интермецо

03.15      Златни виклер серија

03.30      МАРКЕТИНГ

04.00      Превентивом до здравља

04.30      Србија коју волим

05.00      Неке важне ствари

05.30      Мирис мора

06.00      Атлас

06.30      Зум

06.55      МАРКЕТИНГ

07.00      Фрушкогорске вести

07.15      Репортажа

07.30      Балканорама

07.55      МАРКЕТИНГ

08.00      Војвођанска догађања на знаковном језику

08.30      Фрушком гором

08.55      МАРКЕТИНГ

09.00      Војвођански бизнис

09.30      Војвођански школски весник

09.55      РЕКЛАМЕ

10.00      Да питамо

10.30      Зум

10.55      МАРКЕТИНГ

11.00      Војвођанска активизација

11.30      Еко Војводина

11.55      РЕКЛАМЕ

12.00      Отворени студио

12.30      Србија коју волим

12.55      МАРКЕТИНГ

13.00      Златна равница

13.30      Фрушком гором

13.55      МАРКЕТИНГ

14.00      Атлас

14.30      У селу живим, у селу радим

14.55      МАРКЕТИНГ

15.00      Војвођанска догађања на знаковном језику

15.30      МАРКЕТИНГ

15.35      Репортажа

15.45      Златни виклер серија

15.55      МАРКЕТИНГ

16.00      Фрушкогорске вести

16.25      МАРКЕТИНГ

16.30      Србија коју волим

16.55      МАРКЕТИНГ

17.00      Неке важне ствари

17.25      МАРКЕТИНГ

17.30      Репортажа

17.55      МАРКЕТИНГ

18.00      Фрушкогорске вести

18.25      МАРКЕТИНГ

18.30      Балканорама

18.55      МАРКЕТИНГ

19.00      Отворени студио

19.30      Словаци у Срему

19.55      МАРКЕТИНГ

20.00      У селу живим, у селу радим

20.30      Стара Пазова- Туризам и потенцијали

20.55      МАРКЕТИНГ

21.00      Инђија – мој град

21.30      Еко Војводина

21.55      РЕКЛАМЕ

22.00      Фрушком гором

22.15      Репортажа

22.30      Војвођански школски весник

22.55      МАРКЕТИНГ

23.00      Војвођанска активизација

23.30      Неке важне ствари

 

About the Author